Nieuwe Spelerspassen

Om wedstrijden te mogen spelen heb je een NBB spelerspas nodig.  Op deze pas staan je gegevens zoals naam, lidnummer etc.
Op de pas moet ook een foto worden toegevoegd.

De NBB heeft nieuwe spelerspassen geïntroduceerd om deze aan te kunnen vragen zijn er nieuwe foto’s nodig.

Daarom willen we alle leden vragen een foto te maken van je gezicht. De foto’s dienen vervolgens digitaal aangeleverd te worden dit kan heel eenvoudig door deze te mailen naar pickerreds@hotmail.com